HPV Hakkında Yazılar, HPV Forum
 

HPV 120 tan fazla virüse verilen ortak ad dır. Bu virüsler vücudun herhangi bir yerinde siğillere sebep olabilirler.Ancak bazıları cinsel yolla bulaşır ve condyloma acuminata , genital siğil denilen hastalığı oluşturur.Siğiller bu enfeksiyonun görünebilir belirtileridir .Toplumda çok sık rastlanan bir enfeksiyondur.HPV virüsünü kapar kapmaz hemen genital siğil ortaya çıkmaz. Klinik ortaya çıkması genellikle birkaç ayı, bazen yılları bulur. En sık cinsel temas yoluyla bulaşır ancak cinsel temas olmadan da bulaşması mümkündür. Kana geçmez, HPV'nin aşısı yoktur. 

Hpv Virüsü Nedir?

Hpv virüsü cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. Tüm dünyada cinsel yönden aktif kadınların % 50 sinden fazlası yaşamları sırasında HPV virüsü ile infekte olurlar.

Dünyada Ne Sıklıkla HPV  enfeksiyonu yaygın dır

Human Papilloma Virüsler sık görülen, belirti vermeyen ve oldukça bulaşıcı virüslerdir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre yaklaşık her 10 kişiden 1’inde Hpv virüsü vardır. Bir kadının 50 yaşına kadar Hpv enfeksiyonuna yakalanma riski %80’dir.
 Hpv, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %100’ünden, anüs kanserlerin %80-%90’ından, vajen kanserlerin %60’ından ve penis kanseri olgularının %30-%40’ından sorumludur.
 Bu veriler göz önüne alındığında, Hpv’nin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ortaya çıkar.
Bugüne kadar enfeksiyona neden olan 120'den fazla Hpv tipi tanımlanmıştır.
Bu tiplerden özellikle 16 ve 18 serviks kanseri gelişimi açısından en riskli Hpv tipleridir.
Kadınlarda vaginal sürüntü örneklerinden Hpv DNA testi ile Hpv varlığı kolaylıkla saptanabilmektedir.

HPV Ömür Boyu Vücutta Kalır Mı?

 %90’ ı kendiliğinden gerilerken, %10’ luk hasta grubunda rahim ağzı kanseri yada öncü lezyonları gelişebilir. Bu gelişim hemen olmayıp hastanın bağışıklık durumuna göre 5-15 yıl arasında gelişebilir.

Hpv  nin rahim ağzı kanseri yapma olasılığı nedir?

Rahim ağzı kanseri tüm dünya kadınları arasında meme ve rahim içi kanserinden sonra görülen en sık 3. kanser türüdür.
 Hpv virüsü rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamında en önemli nedendir.
Amerika'da bugüne kadar 20 milyon Hpv vakası tanımlanmış olup bu sayıya her yıl bir milyon yeni hasta eklenmektedir.

Hpv  kadından erkeğe, erkekten kadına  nasıl bulaşır? Dış Ortamdan HPV Bulaşır Mı?

Hpv virüsü özellikle çok sayıda cinsel eşi olan bireyler ve bu bireylerin eşlerinde yaygındır. Ortak kullanılan havuzlardan, havlulardan yada klozetlerden de bulaşabileceği söylenmekle beraber henüz kesin olarak ispatlanamamıştır.
Hpv enfeksiyonları son derece bulaşıcı olduğu için bulaşmayı önlemede özellikle tek eşlilik önem taşımaktadır.
 Burada dikkat edilmesi gereken nokta her iki eşinde tek eşli olması gerektiğidir. Cinsel ilişki sırasında kondom kullanılması riski azaltır.

Hpv tedavisi nasıl yapılır? HPV Tedavi Yöntemleri Nedir?

 Kondilom,  Genital siğil gelişenlerde değişik ilaçlarla tedavi uygulanabilir. Yakma yada dondurma yöntemleri tercih edilebilir. Çok yaygın olanlarda cerrahi eksizyon gerekebilir.

Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonlarında daha çok rahim koruyucu tedaviler ön planda iken, rahim ağzı kanseri gelişenlerde kanser cerrahisi uygulanması gerekmektedir.

Hpv en çok hangi yaş aralığında görülür?

Hpv her yaş grubunda görülebilir. Ancak gençlerde daha sık gözlenmektedir. Ortalama görülme yaşı 52 olmakla birlikte 35-39 ve 60-64 yaşlarında daha yüksek oranlarda görülebilmektedir.

Risk faktörleri HPV için nelerdir?

 Sosyokültürel ve ekonomik düzey açısından düşük seviyedeki insanlar, sigara içenler, doğum kontrol hapı kullanalar, cinsel yolla bulaşan hastalıkları olanlar, birden çok partneri olanlar, riskli cinsel partneri olanlar Hpv enfeksiyonu açısından riskli grupları oluşturmaktadır.

Smear testi Niye önemlidir?

HPV için en önemli risk faktörlerinden bir tanesi de smear testi dediğimiz rahim ağzı taraması yaptırmamaktır. Gelişmiş ülkelerde kadınların %85’i en az bir kez smear testi yaptırırken maalesef bu oran az gelişmiş ülkelerde sadece %5’tir.

Rahim ağzı kanseri  Nedir, Ne sıklıkla görülür?

Rahim ağzı kanseri tüm dünya kadınları arasında meme ve rahim içi kanserinden sonra görülen en sık 3. kanser türüdür. Hpv virüsü rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamında en önemli nedendir. 15-49 yaş arasındaki her 4 kişiden 3’ünün hayatının herhangi bir döneminde Hpv enfeksiyonu geçirdiği bildirilmiştir. Amerika'da bugüne kadar 20 milyon Hpv vakası tanımlanmış olup bu sayıya her yıl bir milyon yeni hasta eklenmektedir. 250.000 kadın her yıl rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

HPV Pozitif olma oranı nedir?

 Human Papilloma Virüsler (Hpv) sık görülen, belirti vermeyen ve oldukça bulaşıcı virüslerdir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre yaklaşık her 10 kişiden 1’inde Hpv vardır. Bir kadının 50 yaşına kadar Hpv enfeksiyonuna yakalanma riski %80’dir. Hpv virüsü, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %100’ünden, anüs kanserlerin %80-90’ından, vajen kanserlerin %60’ından ve penis kanseri olgularının %30-40’ından sorumludur.

En riskli HPV Pozitif Tipler hangileridir, HPV 16 ve HPV 18 tedavisi var mıdır?

 Bu veriler göz önüne alındığında, Hpv’nin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ortaya çıkar. Bugüne kadar enfeksiyona neden olan 120'den fazla Hpv tipi tanımlanmıştır. Bu tiplerden özellikle Hpv 16 ve Hpv 18 serviks kanseri gelişimi açısından en riskli Hpv tipleridir.

Nasıl Bir Enfeksiyon dur, Genetik yapısı nasıldır?

Hpv virüsü 50-55 nm boyutunda, küçük bir DNA virüsü olup papovavirida ailesinin bir üyesidir.
 Cildin çok katlı yassı epitelini ve müköz membranları enfekte eden viral bir ajandır.
 Kanser gelişim sürecinde viral DNA konak hücre DNA’sına entegre olmaktadır.
Tümör supresör proteinleri inaktive eden E6 ve E7 onkoproteinleri, Hpv 16 ve 18 gibi yüksek riskli genotiplerde saptanmış olup malignitenin ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar.

Hpv testi , HPV Tipleme ve HPV DNA testi nedir? HPV  tarama testi nasıl ve nerede yapılır?

Hpv virüsünün testi çoğunluklar Hibrid Capture II dediğimiz yöntemle bakılmaktadır.
Bu test için öncelikle muayene sırasında rahim ağzından bir sürüntü örneği alınır.
Bu sürüntü örneği özel bir solüsyon içerisinde laboratuvara gönderilir.
 Hpv virüsü bu sürüntüdeki hücrelerden ayrıştırılarak çoğaltılır ve DNA sı incelenir.
HPV  Pozitif sonuç verenlerde tiplendirmesi yapılır. Hpv testi sonuçları dökümante edilir.

 HPV pozitif siğil var
HPV Negatif Siğil var
HPV Pozitif Siğil Yok
HPV Negatif siğil yok smear testi pozitif

HPV Tipleri ve Çeşitleri sınıflaması nasıl Yapılır?

Hpv virüslerinin bir kısmı rahim ağrı kanserine, bir kısmı ise genital siğillere neden olmaktadır. Hpv tarama testi ile Hpv virüsleri tiplendirilir. Kanser yapıcı etkileri düşük olan HPV tipleri: 6, 11, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81.Kanser yapıcı etkileri yüksek olan HPV tipleri: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82.

HPV 16 ve 18 kanser, HPV 6 ve 11 Kondilom mu yapar?

Kanser yapıcı etkisi yüksek olan Hpv tiplerinden 16 ve 18 rahim ağrı kanseri öncüsü lezyonlarının %52’sinden ve rahim ağrı kanserlerinin ise %77’sinden sorumlu iken, Hpv 6 ve 11 ise genital siğillerin %90’ından sorumludur.

Hpv  DNA testi, tipleme  nerede  ve nasıl yapılır? Hpv testi fiyatı aralığı nasıldır? HPV testi pahalı bir test midir, devlette , SGK da ve anlaşmalı kurumda hastanede  yapmak mümkün müdür?

Hpv testi özel hastanelerde, devlet hastanelerinde yapılabildiği gibi özel muayenehanelerde de yapılabilmaktedir. Hpv testi İstanbul muayenehanemizde yapılmaktadır. Alınan test örneği anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlara gönderilerek çalışılmaktadır. Hpv testi fiyatları 300-500 tl arasında değişmektedir. Bakılacak Hpv virüsü sayısına göre fiyat değişiklik göstermektedir.

Dikkat size de HPV Bulaşabilir?

Hpv bulaşma yolları içerisinde en önemlisi cinsel yolla olan bulaşmadır. Tamamına yakını cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Hpv özellikle çok sayıda cinsel eşi olan  veya öncesinde olmuş olan bireyler ve bu bireylerin eşlerinde yaygındır.