HPV Hakkında Yazılar, HPV Forum
 

HPV 120 tan fazla virüse verilen ortak ad dır. Bu virüsler vücudun herhangi bir yerinde siğillere sebep olabilirler.Ancak bazıları cinsel yolla bulaşır ve condyloma acuminata , genital siğil denilen hastalığı oluşturur.Siğiller bu enfeksiyonun görünebilir belirtileridir .Toplumda çok sık rastlanan bir enfeksiyondur.HPV virüsünü kapar kapmaz hemen genital siğil ortaya çıkmaz. Klinik ortaya çıkması genellikle birkaç ayı, bazen yılları bulur. En sık cinsel temas yoluyla bulaşır ancak cinsel temas olmadan da bulaşması mümkündür. Kana geçmez, HPV'nin aşısı yoktur. 

Hpv Virüsü Nedir?

Hpv virüsü cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. Tüm dünyada cinsel yönden aktif kadınların % 50 sinden fazlası yaşamları sırasında HPV virüsü ile infekte olurlar.

Dünyada Ne Sıklıkla HPV  enfeksiyonu yaygın dır

Human Papilloma Virüsler sık görülen, belirti vermeyen ve oldukça bulaşıcı virüslerdir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre yaklaşık her 10 kişiden 1’inde Hpv virüsü vardır. Bir kadının 50 yaşına kadar Hpv enfeksiyonuna yakalanma riski %80’dir.
 Hpv, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %100’ünden, anüs kanserlerin %80-%90’ından, vajen kanserlerin %60’ından ve penis kanseri olgularının %30-%40’ından sorumludur.
 Bu veriler göz önüne alındığında, Hpv’nin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ortaya çıkar.
Bugüne kadar enfeksiyona neden olan 120'den fazla Hpv tipi tanımlanmıştır.
Bu tiplerden özellikle 16 ve 18 serviks kanseri gelişimi açısından en riskli Hpv tipleridir.
Kadınlarda vaginal sürüntü örneklerinden Hpv DNA testi ile Hpv varlığı kolaylıkla saptanabilmektedir.

HPV Ömür Boyu Vücutta Kalır Mı?

 %90’ ı kendiliğinden gerilerken, %10’ luk hasta grubunda rahim ağzı kanseri yada öncü lezyonları gelişebilir. Bu gelişim hemen olmayıp hastanın bağışıklık durumuna göre 5-15 yıl arasında gelişebilir.

Hpv  nin rahim ağzı kanseri yapma olasılığı nedir?

Rahim ağzı kanseri tüm dünya kadınları arasında meme ve rahim içi kanserinden sonra görülen en sık 3. kanser türüdür.
 Hpv virüsü rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamında en önemli nedendir.
Amerika'da bugüne kadar 20 milyon Hpv vakası tanımlanmış olup bu sayıya her yıl bir milyon yeni hasta eklenmektedir.

Hpv  kadından erkeğe, erkekten kadına  nasıl bulaşır? Dış Ortamdan HPV Bulaşır Mı?

Hpv virüsü özellikle çok sayıda cinsel eşi olan bireyler ve bu bireylerin eşlerinde yaygındır. Ortak kullanılan havuzlardan, havlulardan yada klozetlerden de bulaşabileceği söylenmekle beraber henüz kesin olarak ispatlanamamıştır.
Hpv enfeksiyonları son derece bulaşıcı olduğu için bulaşmayı önlemede özellikle tek eşlilik önem taşımaktadır.
 Burada dikkat edilmesi gereken nokta her iki eşinde tek eşli olması gerektiğidir. Cinsel ilişki sırasında kondom kullanılması riski azaltır.

Hpv tedavisi nasıl yapılır? HPV Tedavi Yöntemleri Nedir?

 Kondilom,  Genital siğil gelişenlerde değişik ilaçlarla tedavi uygulanabilir. Yakma yada dondurma yöntemleri tercih edilebilir. Çok yaygın olanlarda cerrahi eksizyon gerekebilir.

Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonlarında daha çok rahim koruyucu tedaviler ön planda iken, rahim ağzı kanseri gelişenlerde kanser cerrahisi uygulanması gerekmektedir.

Hpv en çok hangi yaş aralığında görülür?

Hpv her yaş grubunda görülebilir. Ancak gençlerde daha sık gözlenmektedir. Ortalama görülme yaşı 52 olmakla birlikte 35-39 ve 60-64 yaşlarında daha yüksek oranlarda görülebilmektedir.

Risk faktörleri HPV için nelerdir?

 Sosyokültürel ve ekonomik düzey açısından düşük seviyedeki insanlar, sigara içenler, doğum kontrol hapı kullanalar, cinsel yolla bulaşan hastalıkları olanlar, birden çok partneri olanlar, riskli cinsel partneri olanlar Hpv enfeksiyonu açısından riskli grupları oluşturmaktadır.

Smear testi Niye önemlidir?

HPV için en önemli risk faktörlerinden bir tanesi de smear testi dediğimiz rahim ağzı taraması yaptırmamaktır. Gelişmiş ülkelerde kadınların %85’i en az bir kez smear testi yaptırırken maalesef bu oran az gelişmiş ülkelerde sadece %5’tir.

Rahim ağzı kanseri  Nedir, Ne sıklıkla görülür?

Rahim ağzı kanseri tüm dünya kadınları arasında meme ve rahim içi kanserinden sonra görülen en sık 3. kanser türüdür. Hpv virüsü rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamında en önemli nedendir. 15-49 yaş arasındaki her 4 kişiden 3’ünün hayatının herhangi bir döneminde Hpv enfeksiyonu geçirdiği bildirilmiştir. Amerika'da bugüne kadar 20 milyon Hpv vakası tanımlanmış olup bu sayıya her yıl bir milyon yeni hasta eklenmektedir. 250.000 kadın her yıl rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

HPV Pozitif olma oranı nedir?

 Human Papilloma Virüsler (Hpv) sık görülen, belirti vermeyen ve oldukça bulaşıcı virüslerdir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre yaklaşık her 10 kişiden 1’inde Hpv vardır. Bir kadının 50 yaşına kadar Hpv enfeksiyonuna yakalanma riski %80’dir. Hpv virüsü, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %100’ünden, anüs kanserlerin %80-90’ından, vajen kanserlerin %60’ından ve penis kanseri olgularının %30-40’ından sorumludur.

En riskli HPV Pozitif Tipler hangileridir, HPV 16 ve HPV 18 tedavisi var mıdır?

 Bu veriler göz önüne alındığında, Hpv’nin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ortaya çıkar. Bugüne kadar enfeksiyona neden olan 120'den fazla Hpv tipi tanımlanmıştır. Bu tiplerden özellikle Hpv 16 ve Hpv 18 serviks kanseri gelişimi açısından en riskli Hpv tipleridir.

Nasıl Bir Enfeksiyon dur, Genetik yapısı nasıldır?

Hpv virüsü 50-55 nm boyutunda, küçük bir DNA virüsü olup papovavirida ailesinin bir üyesidir.
 Cildin çok katlı yassı epitelini ve müköz membranları enfekte eden viral bir ajandır.
 Kanser gelişim sürecinde viral DNA konak hücre DNA’sına entegre olmaktadır.
Tümör supresör proteinleri inaktive eden E6 ve E7 onkoproteinleri, Hpv 16 ve 18 gibi yüksek riskli genotiplerde saptanmış olup malignitenin ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar.

Hpv testi , HPV Tipleme ve HPV DNA testi nedir? HPV  tarama testi nasıl ve nerede yapılır?

Hpv virüsünün testi çoğunluklar Hibrid Capture II dediğimiz yöntemle bakılmaktadır.
Bu test için öncelikle muayene sırasında rahim ağzından bir sürüntü örneği alınır.
Bu sürüntü örneği özel bir solüsyon içerisinde laboratuvara gönderilir.
 Hpv virüsü bu sürüntüdeki hücrelerden ayrıştırılarak çoğaltılır ve DNA sı incelenir.
HPV  Pozitif sonuç verenlerde tiplendirmesi yapılır. Hpv testi sonuçları dökümante edilir.

 HPV pozitif siğil var
HPV Negatif Siğil var
HPV Pozitif Siğil Yok
HPV Negatif siğil yok smear testi pozitif

HPV Tipleri ve Çeşitleri sınıflaması nasıl Yapılır?

Hpv virüslerinin bir kısmı rahim ağrı kanserine, bir kısmı ise genital siğillere neden olmaktadır. Hpv tarama testi ile Hpv virüsleri tiplendirilir. Kanser yapıcı etkileri düşük olan HPV tipleri: 6, 11, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81.Kanser yapıcı etkileri yüksek olan HPV tipleri: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82.

HPV 16 ve 18 kanser, HPV 6 ve 11 Kondilom mu yapar?

Kanser yapıcı etkisi yüksek olan Hpv tiplerinden 16 ve 18 rahim ağrı kanseri öncüsü lezyonlarının %52’sinden ve rahim ağrı kanserlerinin ise %77’sinden sorumlu iken, Hpv 6 ve 11 ise genital siğillerin %90’ından sorumludur.

Hpv  DNA testi, tipleme  nerede  ve nasıl yapılır? Hpv testi fiyatı aralığı nasıldır? HPV testi pahalı bir test midir, devlette , SGK da ve anlaşmalı kurumda hastanede  yapmak mümkün müdür?

Hpv testi özel hastanelerde, devlet hastanelerinde yapılabildiği gibi özel muayenehanelerde de yapılabilmaktedir. Hpv testi İstanbul muayenehanemizde yapılmaktadır. Alınan test örneği anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlara gönderilerek çalışılmaktadır. Hpv testi fiyatları 300-500 tl arasında değişmektedir. Bakılacak Hpv virüsü sayısına göre fiyat değişiklik göstermektedir.

Dikkat size de HPV Bulaşabilir?

Hpv bulaşma yolları içerisinde en önemlisi cinsel yolla olan bulaşmadır. Tamamına yakını cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Hpv özellikle çok sayıda cinsel eşi olan  veya öncesinde olmuş olan bireyler ve bu bireylerin eşlerinde yaygındır.

Tuvaletten, hamamdan, Havludan, Ağda dan Havuzdan, Dış Ortamdan HPV bulaşabilir Mi. HPV Hastaları Jilet kullanmalı mı?

Ortak kullanılan havuzlardan havlulardan ya da klozetlerden de bulaşabileceği söylenmekle beraber henüz kesin olarak ispatlanamamıştır. Hpv son derece bulaşıcı olduğu için bulaşmayı önlemede özellikle tek eşlilik önem taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her iki eşinde tek eşli olması gerektiğidir. Cinsel ilişki sırasında kondom kullanılması riski azaltır fakat prezervatif bulaşmayı engellemez.

Bana HPV Bulaşmış mıdır acaba, bulaşıp bulaşmadığını nasıl anlarım, vücududa ne gibi belirtler verir, hangi şikayetlere yol açar?

Hpv belirtileri virüs tipine göre değişmektedir. Rahim ağzı kanseri virüsü bulaşan kişilerde her zaman bir bulguya rastlamak mümkün değildir.
Bazı hastalarda genital bölgede cinsel siğil , kondilom dediğimiz parmaksı çıkıntılar oluşabilir. Ancak bunlara neden olan tipler daha çok Hpv 6 ve 11 tipleridir.

Smear testi ile bana HPV bulaşıp bulaşmadığı anlaşılır mı?

Rahim ağzı kanseri virüs HPV  tesbiti, rahim ağzından alınan sürüntü örneğinin HPV  DNA testleri ile incelenmesi sonucunda konur. Yine aynı vajinal  sürüntünün patolojik olarak incelenmesi sonucunda virüsün yaptığı hücresel değişiklikler de gözlemlenebilir.
Bundan dolayı 20 yaşından büyük kadınlarda smear testi, 30 yaşından büyüklerde ise smear testine ilave olarak Hpv testi yaptırmaları önerilir.

Riskli tip HPV bulaşmış ise ne kadar zamanda kanser oluşturur?

İçerisinde birkaç tipi , rikli ve  muhtemel riskli olan tipler kanser yada kanser öncüsü lezyonlara, cin1,cin2,cin3,ascus,agus,hsil,lsil,lgsil,hgsil  neden olabilir. Ancak rahim ağzı kanserine neden olması 15-20 yıl gibi uzun bir sürede gerçekleşir. Bu süreç içerisinde yapılan taramalarda daha kanser aşamasına gelmeden genellikle tesbit edilir ve tedavisi yapılır. Bunlar içerisinde en önemlileri Hpv 16 ,Hpv 18, 31 ve 33 tipleridir.

HPV ye karşı aşı var mıdır, aşı ile korunmak mümkün müdür, erkek ve kadınlar için geliştirilmiş bir hpv aşısı piyasada var mıdır?

Hpv bulaşmasını engellemeye yönelik aşılar geliştirilmiştirYurt dışında pek çok ülkede rutin aşılama takvimine eklenmiştir. Hpv’ye bağlı enfeksiyonun görülme ihtimali %90 oranında azalmıştır. Ülkemizde ise sağlık bakanlığının bu konu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. İleride ülkemizde de aşı takvimive eklenmesi beklenmektedir. Hpv aşıları Hpv tedavisinde kesin çözüm olma potansiyeline sahip tedaviler olma yolunda ilerlemektedir.

Piyasada Gardasil ve Cervarix dışında başka HPV virüs aşısı var mıdır?

Tip 6, 11, 16 ve 18 suşlarını içeren quadrivalan aşılar yanında tip 16 ve 18 suşlarını içeren bivalan aşılarda mevcuttur.
Günümüzde 9 tip Hpv virüsünü içeren yeni bir aşı, Gardasil 9 aşısı da geliştirilmiş olup yurt dışında kullanıma girmiştir.  Ülkemizde  Gardasil9 henüz bulunmamaktadır. Gardasil aşısının çapraz reaksiyonla pek çok virüse karşı koruma sağladığı belirtilmektedir. Aşıların koruyuculuğu %90’ın üzerindedir. Elimizde 10 yıllık veriler olmakla birlikte ömür boyu koruyuculuğu olacağı söylenmektedir.

Hpv tedavi olmadan kendiliğinden geçer mi, mutlaka hpv tedavisi gerekir mi, en iyi kalıcı hpv tedavisi nedir? Kolposkopi ne zaman yapılır? Kolposkopi nedir?

Hpv testlerde anormallik tesbit edilen hastalarda ileri değerlendirme yapmak gerekir.
Ciddi anormallik olmayanlarda sadece rahim ağzı taraması takip yapılabilirken, orta veya ileri derecede anormallik olanlarda kolposkopi dediğimiz kameralı aletler yardımıyla rahim ağzının değerlendirilmesi yapılır.
Kolposkopik  İşlem esnasında gerekli olan hastalarda biyopsiler yapılır. Çıkan  kolposkopi sonuçlarına göre hastaların takipleri yapılır. Bu takipler sırasında anormal alanların çıkarılması yada yakılması yöntemleri daha sık kullanılırken bazı hastalarda, özellikle yaşı ileri olan veya çocuk sayısını tamamlamış hastalarda rahim alma operasyonu tercih edilebilir.
Leep konizasyon olarak da isimlendirilen bu işlem sonrasında dahi bu hastaların belli bir süre takibi gereklidir.

Genital siğil tedavisi HPV pozitif hastalarda önemli midir?

Hpv bağlı genital siğil gelişen hastalarda hpv testi yaptıktan sonra tedavide geç kalmamak ve genital siğillerin aşırı çoğalmasına fırsat vermemek gerekir. Aksi halde tedavisi daha da zorlaşacaktır

Genital siğil ilaç tedavisi var mıdır?

 Genital siğil gelişenlerde değişik ilaçlarla tedavi uygulanabilir. Bu ilaçlar siğilleri kimyasal ektileri ile yakarak yok etmektedir. Az siğili olanlarda ayaktan tedavide kullanabileceğimiz bir tercihtir. Ancak sağlam mukozaya mümkün olduğunda değdirmemek önemlidir.

En çok tercih edilen hpv genital siğil tedavi yöntemleri nelerdir?

Yaygın  kondilom olanlarda ise daha çok  lazer yakma yada dondurma yöntemleri tercih edilir. Çok yaygın olanlarda lazer  yaparak siğil olan cildin tamamen çıkarılması gerekebilir. Laser tedavisi de başarılı bir şekilde  yakma işleminde kullanılabilmektedir.

Rahim ağzı hpv tedavisi nasıl yapılır?

 Hpv virüsü tedavisinde rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonlarda ise daha çok yakma, dondurma, leep, lazer  veya cerrahi eksizyon dediğimiz rahim koruyucu tedaviler ön planda iken, rahim ağzı kanseri gelişenlerde klasik kanser cerrahisi uygulanması gerekmektedir.

Erkeklere Hpv aşısı yapılmalı mı? Erkekler için geliştirilmiş ayrı bir HPV aşısı var mı?

Hpv cinsel temasla bulaşan bir virüstür ve sadece kadınlara değil erkeklere de bulaşabilir, erkeklerde genital siğillere ve çok nadiren makat ve penis kanserine neden olabilir. Bu erkeklerden cinsel temasla başka kadınlara bulaşarak o kadınlarda genital siğil ya da kansere neden olabilir. Bu yüzden erkeklerin de  HPV ye karşı aşılanarak virüsle enfekte olmaları önlenirse dolaylı olarak kadınların enfekte olması da engellenmiş olur.
Bu nedenle  bir çok ülkede kadınlarda olduğu gibi Hpv aşısı Gardasil erkeklere de önerilmektedir. Erkeklerde Hpv aşısı kadınlara uygulanandan farklı değildir, aynı marka aşılar hem kadınlara hem erkelere uygulanmaktadır

Gebelere ve emzirenlere  Hpv aşısı yapılmakta mıdır?

Hpv aşılarının hamilelikte  kullanımıyla ilgili herhangi bir veri yoktur. Aşı dozlarından önce gebelik testi yapılıp hamilelik tesbit edilirse aşılama gebelik sonuna bırakılmalıdır.Emziren kadınlarda aşı rahatlıkla yapılabilir. Hpv aşısı nereden yapılır?

Tedavi edici Hpv aşısı çıktı mı, HPV yi öldüren ve vücuttan temizleyen ilaç aşı var mı?

Tedavi edici aşıların Hpv virüsü ile enfekte olmuş kadınlarda kullanılması rahim ağzı kanseri insidansını azaltacaktır fakat  şu anda geliştirilmiş ve kullanımda olan tedavi edici Hpv aşısı veya hpv yi vücuttan temizleyen veya öldüren bir ilaç,iğne veya aşı  mevcut değildir. Her geçen gün daha yeni ve özellikli aşılar  ve HPV yi vücuttan atacak ilaçlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

HPV aşısı nerede  ve kim tarafından  yapılır.

Hpv aşısı yapan hastaneler ve klinikler, doktorlar  İstanbul da  pek çok bölgede mevcuttur. Hpv aşısı İstanbul daki HPV kliniğimizde yapılmaktadır. Peki güncel Hpv aşısı doz   fiyatı ne kadardır? Hpv aşısı fiyatı 2018 -2019 ve 2020 için ne olamktadır, döviz bazında mı hesaplanmaktadır. Hpv aşısı fiyatı klinikler arasında yada eczanelerde farklılık gösterebilir. Gardasil fiyatı için kliniğimizden bilgi alabilirsiniz . Gardasil aşı yaptıranlarda da rahim ağzı taramalarına devam edilmesi oldukça önemlidir.

İstanbul  Hpv Tedavisi

Hpv virüsünün neden olduğu en önemli rahatsızlıklardan birisi siğillerdir. Genital siğil tedavisi İstanbul da  pekçok hastanede yapıldığı gibi muayenehaneler de de yapılmaktadır. İstanbul genital siğil, hpv, kondilom tedavi merkezleri arasında bizim HPV kliniğimiz de mevcuttur.
Kliniğimizde İstanbul Hpv uzmanı  doktorumuz tarafından öncelikle ön değerlendirmeniz yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna göre  lazer yakma veya leep  tedavileri önerilmektedir. Hpv tedavisi yada genital  siğil tedavisi yapan hastaneler isyanbul . Öncelikle Hpv testinizin, HPV tipleme ve HPV DNA  yapılması gerekecektir. Hpv testi  İstanbul HPV kliniğimizde oldukça uygun ücretlere detaylı şekilde yaptırabilirsiniz.
Hpv İstanbul HPV doktor tavsiyesinde kliniğimizdeki  uzman doktorlar genital siğil tedavisinde ve HPV yönetiminde  en başarılı doktorlardan biridirler . Hpv tarama testinizi yaptırmak ve Hpv tedavisi hizmetini rahat ve modern  bir ortamda almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

HPV resimleri,

Genital siğil resimleri

kondilom resimleri

hpv forum

HPV / Genital Siğil / Kondilom Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

 

 

HPV / GENİTAL SİĞİL / KONDİLOM TEDAVİ MERKEZİ iSTANBUL